ykcs@chaoshuaigy.com

Welcome to Yongkang Chaoshuai Arts&Crafts Co., Ltd.

CONTACT US

Yongkang Chaoshuai Arts&Crafts Co., Ltd
Address: Maohezhang, Liushu Village, Xiangzhu Town, Zhejiang, China
Website: www.chaoshuaigy.com
 
Sales Manger:
Daniel Shi
Email: ykcs@chaoshuaigy.com
Tel: +86-579-87310688
Mobile: +86-13858935587
 
Sales: 
Jack Wang
Email: ykcs3@chaoshuaigy.com
Tel: +86-579-89269633
Mobile: +86-13858913553
 
Tracy Shi
Email: ykcs2@chaoshuaigy.com
Tel: +86-579-89269621
Mobile: +86-13486997910
 
Ivan Ying
Email: ykcs6@chaoshuaigy.com
Tel: +86-579-89269630
Mobile: +86-18857937819
 
Andrea Wang
Email: ykcs5@chaoshuaigy.com
Tel: +86-579-89269620
Mobile: +86-18857936937
 
Vivian Gao
Email: ykcs4@chaoshuaigy.com
Tel: +86-579-89269635
Mobile: +86-18857936935